Lutowanie i spawanie - różnice

Szczególnie w zaawansowanym sposobie obróbki metalu, lutowanie i spawanie często wyglądają bardzo podobnie. Gdzie dokładnie leży różnica między dwiema technikami łączenia i jakie istnieją różnice w trwałości połączenia, dowiesz się szczegółowo w tym poście.

Podobieństwa między lutowaniem a spawaniem

Zarówno lutowanie, jak i spawanie służą do łączenia metali. Podczas lutowania odnosi się do tak zwanego "lutowania". Lutowanie zawsze odbywa się w zakresie temperatur co najmniej 450 ° C, zwykle wyższym, natomiast lutowanie miękkie odbywa się w zakresie temperatur od około 180 ° C do 250 ° C.

W obu przypadkach powstaje tak zwane "spoiste" połączenie, które również przewodzi. Oba materiały są mocno połączone. Wielkie podobieństwo obu metod widać na przykład w tak zwanym lutowaniu płomieniowym.

Różnice

Dodatkowy materiał i zakres temperatur

Spawanie

Podczas spawania oba końce przedmiotu obrabianego są podgrzewane do punktu, w którym zaczynają się topić. Tak zwana "temperatura solidusu" (temperatura, poniżej której struktura metaliczna jest twarda i stabilna) zostaje przekroczona.

Dodatkowy materiał topliwy (tak zwany drut spawalniczy lub elektroda spawalnicza) dodaje się dodatkowo w celu poprawienia połączenia (aby go w ogóle nie !)! !)Lutowanie

W lutowaniu lutowie dokonuje rzeczywistego połączenia. Przedmiot obrabiany nie jest tak nagrzany, że temperatura solidusu jest przekroczona, ale tylko do tego stopnia, że ​​lutowie używał płynów.

Dla każdego metalu i stopu użyj odpowiednich stopów lutowniczych i topników (patrz np. Mosiądz).

Podczas lutowania lut oznacza mostek między dwoma kawałkami metalu, a podczas spawania metal jest bezpośrednio połączony ze sobą.

Możliwość zastosowania

Można łączyć ze sobą tylko identyczne materiały. Jeśli chcesz połączyć ze sobą różne metale, zawsze musisz się lutować. Ponieważ lut tworzy most pomiędzy dwoma metalami, lutowanie może być również stosowane do stopów, które są różne (jednak obie części muszą być metalami).

Różnice w trwałości

Spoiny mogą powodować problemy z powodu wysokich temperatur - takich jak zniekształcenia lub zniekształcenia. Również lokalną twardość metalu można zmienić przez przekształcenie struktury w spoinie. Dotyczy to szczególnie przedmiotów o małej grubości.

Lutowanie daje bardzo silne wiązanie, które w wielu przypadkach może konkurować ze spoinami pod względem trwałości, jeśli jest wykonywane prawidłowo (szczególnie przy lutowaniu szczelinowym). W sektorze przemysłowym lutowanie jest często tańsze i znacznie tańsze niż spawanie.

Wskazówki i triki Do lutowania potrzebne są pewne doświadczenia, ale jeśli masz trochę praktyki, jest to z pewnością łatwiejsze i tańsze niż spawanie.

Udostępnij znajomym

Zostaw swój komentarz